Skip to main content

Thẻ tín dụng

– Mở thẻ tín dụng online 100% không cần đến chi nhánh
– Mở thẻ tín dụng hoàn tiền khi mua sắm
– Miễn phí phí thường niên
– Và hàng ngàn ưu đãi khi sử dụng thẻ tín dụng

Thẻ VIB Online Plus
Mở online 100% không cần chứng minh thu nhập
Phí thường niên

499K

năm

Phí thường niên

499K

năm

  • Tặng ngay 300.000 đồng
  • Hoàn tiền lên đến 6%

Tìm hiểu thêm

Thẻ VIB Online Plus
Mở online 100% không cần chứng minh thu nhập
Phí thường niên

499K

năm

Phí thường niên

499K

năm

  • Tặng ngay 300.000 đồng
  • Hoàn tiền lên đến 6%

Tìm hiểu thêm

Thẻ VIB Online Plus
Mở online 100% không cần chứng minh thu nhập
Phí thường niên

499K

năm

Phí thường niên

499K

năm

  • Tặng ngay 300.000 đồng
  • Hoàn tiền lên đến 6%

Tìm hiểu thêm

Thẻ VIB Online Plus
Mở online 100% không cần chứng minh thu nhập
Phí thường niên

499K

năm

Phí thường niên

499K

năm

  • Tặng ngay 300.000 đồng
  • Hoàn tiền lên đến 6%

Tìm hiểu thêm


UOB và Lazada đã trở thành đối tác – Phát triển hệ sinh thái hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số

Thẻ tín dụng

Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên UOB và Lazada sẽ tạo nhiều cơ hội cho hai đơn vị hàng đầu trong mỗi lĩnh vực hợp tác chặt chẽ và mang đến các cơ hội về tài chính cho nhà bán…

UOB và Lazada đã trở thành đối tác – Phát triển hệ sinh thái hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số

Thẻ tín dụng

Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên UOB và Lazada sẽ tạo nhiều cơ hội cho hai đơn vị hàng đầu trong mỗi lĩnh vực hợp tác chặt chẽ và mang đến các cơ hội về tài chính cho nhà bán…

UOB và Lazada đã trở thành đối tác – Phát triển hệ sinh thái hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số

Thẻ tín dụng

Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên UOB và Lazada sẽ tạo nhiều cơ hội cho hai đơn vị hàng đầu trong mỗi lĩnh vực hợp tác chặt chẽ và mang đến các cơ hội về tài chính cho nhà bán…


Th12 2 Tin tức

Petrolimex thoái vốn, PG Bank chính thức đổi tên thương mại

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank, mã chứng khoán: PGB) vừa ban hành Nghị quyết về việc thay đổi tên thương mại. Ngày 20/11, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) ban hành nghị quyết về việc thay đổi tên thương mại. Cụ thể, PG Bank…
Th12 2 Tin tức

Petrolimex thoái vốn, PG Bank chính thức đổi tên thương mại

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank, mã chứng khoán: PGB) vừa ban hành Nghị quyết về việc thay đổi tên thương mại. Ngày 20/11, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) ban hành nghị quyết về việc thay đổi tên thương mại. Cụ thể, PG Bank…
Th12 2 Tin tức

Petrolimex thoái vốn, PG Bank chính thức đổi tên thương mại

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank, mã chứng khoán: PGB) vừa ban hành Nghị quyết về việc thay đổi tên thương mại. Ngày 20/11, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) ban hành nghị quyết về việc thay đổi tên thương mại. Cụ thể, PG Bank…
Th12 2 Tin tức

Petrolimex thoái vốn, PG Bank chính thức đổi tên thương mại

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank, mã chứng khoán: PGB) vừa ban hành Nghị quyết về việc thay đổi tên thương mại. Ngày 20/11, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) ban hành nghị quyết về việc thay đổi tên thương mại. Cụ thể, PG Bank…
Th12 2 Tin tức

Petrolimex thoái vốn, PG Bank chính thức đổi tên thương mại

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank, mã chứng khoán: PGB) vừa ban hành Nghị quyết về việc thay đổi tên thương mại. Ngày 20/11, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) ban hành nghị quyết về việc thay đổi tên thương mại. Cụ thể, PG Bank…
Th12 2 Tin tức

Petrolimex thoái vốn, PG Bank chính thức đổi tên thương mại

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank, mã chứng khoán: PGB) vừa ban hành Nghị quyết về việc thay đổi tên thương mại. Ngày 20/11, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) ban hành nghị quyết về việc thay đổi tên thương mại. Cụ thể, PG Bank…
Th12 2 Tin tức

Petrolimex thoái vốn, PG Bank chính thức đổi tên thương mại

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank, mã chứng khoán: PGB) vừa ban hành Nghị quyết về việc thay đổi tên thương mại. Ngày 20/11, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) ban hành nghị quyết về việc thay đổi tên thương mại. Cụ thể, PG Bank…

Ưu đãi mới nhất

Petrolimex thoái vốn, PG Bank chính thức đổi tên thương mại
Petrolimex thoái vốn, PG Bank chính thức đổi tên thương mại
Petrolimex thoái vốn, PG Bank chính thức đổi tên thương mại
Petrolimex thoái vốn, PG Bank chính thức đổi tên thương mại
Petrolimex thoái vốn, PG Bank chính thức đổi tên thương mại
Petrolimex thoái vốn, PG Bank chính thức đổi tên thương mại
Petrolimex thoái vốn, PG Bank chính thức đổi tên thương mại
Petrolimex thoái vốn, PG Bank chính thức đổi tên thương mại
Petrolimex thoái vốn, PG Bank chính thức đổi tên thương mại
Petrolimex thoái vốn, PG Bank chính thức đổi tên thương mại